Modrý anjel - tím krízovej intervencie

Modrý anjel je nezisková organizácia, ktorá poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. Naše služby sú pre zasiahnutých zásadne bezplatné. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí náhlym spôsobom stratili blízkeho človeka, sprevádzame rodiny obetí nehôd pri rozlúčkach s telom, asistujeme policajnému zboru pri úkonoch potrebných na vyšetrenie prípadov, pracujeme s obeťami násilných trestných činov a pod. V bezprostrednej následnosti poskytujeme psychickú prvú pomoc a krízovú intervenciu, ktorej cieľom je prinavrátiť zasiahnutým pocit kontroly nad situáciou.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo pomáhať obetiam tragických udalostí a ich rodinám. Naše služby poskytujeme zasiahnutým zásadne bezplatne.